Hjemmeside » hvordan » Bruke betinget celleformatering i Excel 2007

  Bruke betinget celleformatering i Excel 2007

  Hvis du jobber på et regneark og ønsker å raskt se forskjeller i antall med et øyeblikk, bør du bruke den nye betingede celleformatering i Excel 2007. Med dette kan du endre bakgrunnen til en celle basert på dataene i celle, nesten som et inline diagram.

  Bruke betinget formatering

  Når du har valgt de cellene du vil formatere, kan du finne rullegardinmenyen for betinget formatering på båndet, som gir deg mange forhåndsinnstilte regler å velge mellom, som fargeskal.

  Dette vil automatisk farge elementene basert på området de er i ...

  Du kan også velge å bruke ikoner i stedet:

  Påminner meg om det kommersielle ... flere barer på flere steder ...

  Du kan også lage din egen regel for å farge kun celler som passer innenfor et bestemt område, eller større enn et visst tall.

  Denne regelen vil bare farge celler som er større enn et visst beløp, med fargen du angir.

  Dette kan være svært nyttig, og du bør være oppmerksom på at du kan bruke en andre regel til samme område. For eksempel la jeg til en annen regel som fargede elementer større enn 2000 med grønt i stedet for rødt.

  Du kan til og med lage en helt tilpasset regel ved å velge alternativet Ny formateringregel.

  Hvis du har brukt for mange regler og vil starte over, velg bare cellene og bruk alternativet Fjern regler for å fjerne all formatering.

  Dette er en av de virkelig nyttige funksjonene som gjør Office 2007 mye bedre enn tidligere versjoner.